Japanska verb

Pluggar glosorna från Genkis kapitel 3 inför morgondagen. Det är lite fånigt att vi inte kan katakana ännu, vi får helt enkelt hoppa över de orden.

Kapitel 3 är intressant för att man där börjar lära sig om de japanska verbformerna. Än så länge håller vi oss till “dictionary form”, “present affirmative” och “present negative”. Egentligen är presensformen snarare icke-förfluten form eftersom futurumform saknas.

Det finns tre grupper av verb, ru-verb, u-verb och oregelbundna verb, som böjs på lite olika sätt. De oregelbundna verben är egentligen bara två, göra/suru och komma/kuru, men de kan också ingå i kombinationer som studera/benkyoosuru.

Ru-verb slutar på ru, exempel äta/taberu och då bildas “present affirmative” genom att byta ut ru mot masu och “present negative” genom att byta till masen. Taberu-tabemasu-tabemasen = Äta-äter-äter inte.

U-verb slutar på u, men de kan sluta på ru också så man får se upp… Här byts u mot imasu och imasen, exempel höra: kiku-kikimasu-kikimasen.

I glosorna för kapitel 3 ingår:

U-verb
iku – to go
kaeru – to go back/return
kiku – to listen/hear
nomu – to drink
hanasu – to speak/talk
yomu – to read

Ru-verb
okiru – to get up
taberu – to eat
neru – to sleep/go to sleep
miru – to see/look at/watch

Oregelbundna verb
kuru – to come
suru – to do
benkyoosuru – to study

Exempelmening: Nichiyoobi ni Kyooto ni ikimasu
Betydelse: På söndag åker jag till Kyoto

Nichiyoobi är alltså söndag, alla veckodagar heter något med yoobi. ni är en partikel som bland annat kan signalera riktning och tidpunkt. Subjektet utlämnas ofta i japanskan när det framgår (vilket det anses göra om “subjektet” själv yttrar meningen).

Snart får jag nog lära mig fler verbformer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *