Ancient Egypt: Module 1

Nu har jag precis mailat iväg min första omgång svar till Egyptenkursen. Tyvärr känner jag mig inte helt nöjd, vilket till största delen beror på alla kontrasterande källor. Det är väldigt frustrerande att försöka skriva om hur någonting var när det beskrivs helt olika, till och med motsägelsefullt, i olika källor!

Jaja… vi får väl se hur det går, jag hoppas att man får lite kommentarer om vad de tyckte.

Omgång 1 handlade alltså om historia, ekonomi och samhälle. Jag sammanfattar mycket kort.

Egypten styrdes av den allsmäktige, gudomlige faraonen som åtminstone i teorin skötte allt själv. I själva verket fick han hjälp av en rad personer på officiella poster. Det fanns en vizier, som fungerade ungefär som en premiärminister och så fanns det “nomarchs” (jag skriver på engelska, så jag vågar inte riktigt chansa på att det heter nomarker…) som ansvarade för administrationen av de 42 “nomes” som landet var indelat i.

Nilen var livsviktig för Egypten, utan floden skulle landet bara vara öken. Floden skapar en bördig landremsa där jordbruk kan bedrivas. Ofta märker man hur viktig floden är: året delas in i årstider efter hur floden beter sig, landet delas in i Övre och Nedre Egypten baserat på flodens uppströms och nedströms (Övre=norra, Nedre=södra).

Historien är indelad i olika dynastiska perioder och en dynasti betyder i princip att landet styrdes av en viss kungaätt. De huvudsakliga indelningarna av dynastier är Old Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom och Late Period. Mellan dessa fanns “intermediate periods”, perioder av kaos och oordning.

Hur allting fungerade skiftade givetvis med olika perioder och många källor är alldeles för dåliga på att skriva vilken periode de egentligen beskriver…

Kvinnors ställning i det antika Egypten var bättre än någon annanstans vid den tiden, eller för den delen långt senare. Åtminstone officiellt hade hon samma rättigheter inför lagen som mannen och tilläts ha privat egendom. Samtidigt var rollerna tydliga, kvinnan var oftast tvungen att ta hand om hus och hem.

Ja, det var en hel del annat också… en del bra ord när man läser om Egypten på engelska:

inundation – översvämning
irrigation – konstbevattning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *