Tropikhärmtrast (Tobago)

Engelskt namn: Tropical mockingbird

Tropikhärmtrast