Ladusvala

Ladusvala, Oskarshamn juli 2020.
Ladusvala, Byxelkrok, Öland juli 2020.
Ladusvala, hungriga ungar. Byxelkrok, Öland juli 2020.
Ladusvala, ungar. Byxelkrok, Öland, juli 2020.

Ungarna som är i bild ovan får mat: