Skäggmes

Skäggmes, Hjälstaviken oktober 2020.

Skäggmes, Hjälstaviken oktober 2020.

Skäggmes, Hjälstaviken oktober 2020.