Skärfläcka

Skärfläcka. Beijershamn, Öland juli 2020.

Skärfläcka, familj. Beijershamn, Öland juli 2020.

Skärfläcka, familj. Beijershamn, Öland juli 2020.