Storskarv

Skarv
Skarv vid Måsnaren, 2020-05-02.
Storskarv torkar vingarna på en skylt vid Hornsbergs strand, 2021-01-12.