Skrattmås

Skrattmås

Skrattmås

Skrattmås i vinterdräkt, Hornsbergs strand 2021-01-19.
En till vintrig skrattmås på Hornsbergs strand, 2021-01-23.