Stjärtmes

Extremt snabb och svårfotad, men urgullig liten stjärtmes, Råstasjön i april 2021.