Större hackspett

Större hackspett, hona, Karlbergs slottspark 2021-01-15.
Större hackspett, hane, Karlbergs slottspark 2021-01-23.