Rödstjärt

Rödstjärt, hane. Byxelkrok, Öland juli 2020.
Rödstjärt, hane. Byxelkrok, Öland juli 2020.
Rödstjärt, hona. Byxelkrok, Öland juli 2020.
Rödstjärt, Judarskogen maj 2021.