Sångsvan

Sångsvan. Uknö, juli 2020.
Sångsvanar i Isbladskärret på Djurgården, maj 2021.