Större strandpipare

Större strandpipare bland kärrsnäppor. Beijershamn, Öland, 31 juli 2021.
Större strandpipare. Beijershamn, Öland juli 2020.